Vi hjelper ditt prosjekt i å lykkes på markedet!

Vi hjelper ditt prosjekt i å lykkes på markedet!

Innosolutions er tuftet på kompetanse og erfaring. Vi benytter anerkjente metoder, noen tradisjonelle, noen mer innovative. Vi tilpasser metode til formål. Vår erfaring er at ”one size”, sjelden passer alle.

 

Vårt hjerte banker litt ekstra for innovative bedrifter, bedrifter som skaper nye produkter og tjenester, eller som viser innovasjon ved å forbedre det som allerede eksisterer. Innovasjon er drivstoffet i all nyskapning og vi anser oss som selv som spesialister på innovasjonsrådgivning, prosjektledelse, kommersialisering og finansiering. Vi bistår i alle faser, slik at bedriftens prosjekt har de beste forutsetninger for å lykkes i markedet!

 

Innosolutions har en hands-on tilnærming, det innebærer at vi ikke ”bare” er rådgivere. Slaget står ikke ved å bare utarbeide rapporter, det avgjørende er prosessen frem mot rapporten og det som faktisk blir gjort. Innosolutions skal tilføre merverdi for kunden, underveis i prosessen!

 

Innosolutions kan hjelpe med å din bedrift i å finne frem i jungelen av offentlige støtteordninger. Ikke alle kjenner til at produktutvikling, intern omstilling og definerte prosjekter, kan utløse en betydelig sum gjennom ulike støtteordninger. Vi kan hjelpe dere i å organisere- og/eller styre prosjektet, vi gjør forarbeidet, vi skriver søknaden, og sist men ikke minst, vi tar oss av rapporteringen. La midlene jobbe for innovasjon som finner sted i din bedrift!