Støtteordninger

Innosolutions tilrettelegger for finansiering i alle faser av anvendt forskning, teknologi og innovasjon ved å bistå bedrifter med å søke midler fra det offentlige virkemiddelapparatet.

Norge har fantastiske ordninger for bedrifter som driver med produktutvikling, hvor det er muligheter for å få dekket inntil 45% av kostnadene tilknyttet et spesifikt prosjekt. De fem største aktørene i denne sammenheng er Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og EU.

Norges forskningsråd har et stort mangfold av ordninger som er ment å styrke forskning- og utviklingselementet i et prosjekt. Innovasjon Norge har alt fra generelle ordninger, som skal bidra til innovasjon og ny-etableringer, til mer komplekse ordninger som skal stimulere til vekst og bærekraftige arbeidsplasser. Har du et produkt som kan hjelpe samfunnet i omstillingen til et lavutslippssamfunn, da kan en av ordningene til Enova være noe som passer din nyvinning. Mener du å sitte på et produkt med internasjonalt potensiale, anbefaler vi å søke midler gjennom EU. Disse ordningene er, i mange tilfeller, mer lønnsomme enn de nasjonale.

Felles for alle offentlige støtteordninger er konkurransen om midlene. Både forarbeid og søknaden i seg selv, krever tid og kompetanse. Innosolutions tilbyr å bidra i hele prosessen, fra å utarbeide prosjektplan og finansieringsbudsjett, til å utforme selve søknaden.

 • SkatteFUNN 

 • BIA 

 • DEMO2000 

 • PETROMAKS2 

 • MAROFF 

 • ENERGIX 

 • INNOVASJONSKONTRAKT (tidligere IFU/OFU)

 • BIONÆR 

 • MILJØTEKNOLOGI 

 • REGIONALE FORSKNINGSFOND 

 • EU –   HORIZON 2020 OG EUROSTARS 

Vi bidrar til vekst

Vår prosess

Innovasjonsrådgivning

Innosolutions bistår selskaper med å prioritere prosjekt, prosjektplanlegging, søknad om offentlige midler, samt oppfølging og rapportering.

Med mangeårig erfaring fra Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet, er vi i posisjon til å gi gode råd i søknadsprosessen. De fleste selskap velger å bruke oss da det å sette seg inn i regelverk og policyer til det offentlige virkemiddelapparatet, og å forstå hva som må til for å få en søknad godkjent, ligger utenfor deres kjernevirksomhet. Tilsvarende andre eksterne tjenester, som eksempelvis regnskap og IT, er dette tjenester det er mulig å outsource. Det er en måte å frigjøre ressurser på, for å kunne bruke disse der man vurderer at innsatsen vil være mer profitabel. Det har vist seg at samarbeid med Innosolutions har ført til at enkelte selskap har fått organisert produktutviklingsprosessen, og prosjektstyringen, på en bedre måte da vi også har assistert med prosjektplan og budsjett.

Jungelen av nasjonale finansieringsordninger er så omfattende at selv de som er ansatt i virkemiddelapparatet, sjeldent klarer å følge med på alt.

Informasjon og nyheter

Om oss

Innosolutions ble etablert i 2016 for å bistå selskap i prosessen med softfunding. Selskap som driver med produktutvikling kan ha veldig gode sjanser for å få dekket en stor del av prosjektkostnadene gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. I mange tilfeller handler det om noe så enkelt som å strukturere prosjektet på en slik måte at man får frem alle aspekter fra start til gjennomføring og sluttresultat. Innosolutions bistår fra begynnelsen av prosjektet slik at alt ligger til rette for en god prosjektplan og tilhørende kostnadsestimat. Vi har lang erfaring med virkemiddelapparatet og bred kompetanse på produktutvikling. Vi ønsker å hjelpe både store og små selskaper i å lykkes med finansiering og kommersialisering sine prosjekter.

Det er skarp konkurranse om de offentlige midlene og bare de beste prosjektene-, og tilhørende søknader, kommer gjennom nåløyet. Innosolutions tenker at bedrifter er tjent med å bruke egne ressurser på bedriftens kjernevirksomhet, det er ikke uten grunn at man outsourcer regnskapstjenester og HR-tjenester osv.

Vi har en prismodell som er annerledes enn det som har vært tradisjonelt i markedet, noe som fører til at bedriftene lettere kan forsvare å også outsource denne tjenesten.

Søknadsprosesser er krevende, men midlene man kan få ved å søke, er ofte utløsende for at et prosjekt blir gjennomført og/eller at et nytt produkt ser verdens lys.

Kontakt oss i dag -

for en uforpliktende samtale!

Snorre Grønningsæter: snorre@innosolutions.no  +47 45486399

Anita Gjerde: anita@innosolutions.no   +47 97198389 

Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes